צוואות וירושות – על פגם בצוואה

במושג "צוואה", נכללים הוראות שנקבעו על ידי אדם שהחליט מה יקרה עם כספיו ורכושו לאחר מותו.

ככלל, אדם יכול להכין את הצוואה לבד – בעל פה או בכתב, אך יש מקרים בהם מומלץ להכינה בנוכחות עדים, על מנת למנוע התנגדויות מצד גורם שלישי כלשהו או סיבוכים אפשריים.

 

פגמים אפשריים

כמו בכל תחום הכולל בתוכו עריכת מסמכים, גם בכתיבת צוואות וירושות עלולים ליפול טעויות או פגמים אפשריים, אפילו במקרים שבהם נערכה הצוואה ע"י גורם מקצועי, כגון עורך דין. לפיכך, קיימים חוקים ברורים לעריכתה של צוואה ונסיבותיה וזאת בשל חשיבותה הגבוהה. המשמעות לכך היא שקיימת אפשרות לפסול צוואה באם לא התקיימה לפי החוקים. יחד עם זאת, עפ"י חוקי הירושה, ישנם פגמים אשר ניתן להתגבר עליהם ולקיים את הירושה למרות הופעתם בצוואה. מבין הפגמים הטכניים שעלולים לקרות וניתנים לתיקון ע"י בית המשפט, ניתן להצביע על כמה:

  1. טעות בצוואה – מצב בו ניתנה הוראה מוטעית בצוואה
  2. תאריך שגוי שנכתב בצוואה
  3. טעות בשם היורש, או השמטת אות משמו
  4. טעות בפרטי חשבון בנק אשר מופיעים בצוואה

 

יחד עם זאת, קיומם של פגמים מהותיים בצוואה עשויים לנבוע מכמה אפשרויות, ביניהן:

  1. כתיבת הצוואה בנוכחות עד אחד בלבד ( ולא שניים)
  2. כתיבת צוואה בכתב – נעשתה שלא בכתב ידו של המצווה, אלא של מישהו אחר.

 

התנגדות לצוואה

על פי חוקי הירושה, אדם שיש לו התנגדות לקיום הצוואה, יוכל להביע אותה. אולם, יהיה עליו להוכיח פגם כלשהו (מאחד מן הפסילות מתוך חוקי הירשוה) שעשוי לגרום לפסילתה. ככלל, אם מדובר בפגם מהותי, שלא ניתן לתיקון, הצוואה עשויה להיפסל. אולם, אם מדובר בפגמים טכניים, שניתנים לתיקון ע"י בית המשפט, אזי הצוואה תוכל להתקיים.

במקרה בו נקבע כי קיים פגם מהותי בצוואה, אשר עשוי להוביל לפסילתה, הירושה תחולק ע"י בית המשפט על פי הסדר הנקבע בחוק הירושה ולא על פי מה שנקבע בצוואה. לחילופין, אם קיימת צוואה נוספת, אשר בית המשפט קבע שהיא תקינה, אזי תחולק הירושה על פיה.

 

לסיכום

פגמים אפשריים בצוואה עלולים להופיע כאשר המצווה ערך אותה שלא עפ"י חוקי הירושה. לפיכך, צוואה שלא עונה על הגדרות החוק, נחשבת כלא תקינה ועלולה להיפסל ע"י בית המשפט. אם מדובר בפגמים טכניים, בית המשפט רשאי לתקנם ולקיים את הצוואה, אולם אם מדובר בפגמים יסודיים או מהותיים, בית המשפט יכול לפסול אותה ולהחליט שלא לקיימה. במקרה כזה, ליורש הפוטנציאלי, שכתוב בירושה, ניתנת האפשרות לשכנע את בית המשפט כי הצוואה אמיתית ומשקפת את רצונו של המצווה, על אף הפגם שקיים בה.

בכדי להימנע, ככל הניתן, מפגמים מהותיים שעלולים להביא לביטול הצוואה, ההמלצה היא לערוך אותה באופן יסודי ומדויק ככל הניתן וזאת ע"י גורם מוסמך ומקצועי, כגון: עורך דין.

 

פטיש זהב

אהבתם את מה שקראתם ? ספרו לחברים
כתבות נוספות שעלולות לעניין אתכם
צוואות וירושות – על פגם בצוואה

במושג "צוואה", נכללים הוראות שנקבעו על ידי אדם שהחליט מה יקרה עם כספיו ורכושו לאחר מותו. ככלל, אדם יכול להכין את הצוואה לבד – בעל פה או בכתב, אך יש