מתי ניתן לסרב כחוק לבדיקת סמים בצבא

בדיקות סמים הן חלק בלתי נפרד משגרת החיים בצבא. מדי פעם נערכות בדיקות מדגמיות בקרב חיילים וחיילות על מנת לאתר שימוש בסמים אסורים. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לסרב לבדיקה באופן חוקי וללא עונש. מאמר זה יתייחס לאפשרויות החוקיות השונות

 

הזכות לסרב לבדיקת סמים

על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לכל אדם יש זכות על גופו ופרטיותו. זכות זו חלה גם על חיילים וחיילות. לפיכך, ניתן לסרב באופן חוקי לבדיקת סמים אם היא פוגעת בפרטיות ללא הצדקה ביטחונית מספקת. עם זאת, במצבי חירום מבצעיים או כאשר יש חשד קונקרטי לשימוש בסמים, מפקד היחידה רשאי לחייב בדיקה. סירוב במקרה כזה עלול לגרור עונש משמעתי. יש לזכור כי מערכת המשפט הצבאית אומנם עצמאית אך היא נמצאת תחת ביקורת של בג"צ ושל מבקר המדינה. סמים בצבא היא תופעה שלא ניתן להתעלם מקיומה אך המודעות הגוברת של חיילים הובילו את חלקם לסרב (חוקית) לבדיקת הסמים

 

הליך הבדיקה ואופן הסירוב

בדיקת הסמים מתבצעת על ידי בדיקת שתן. החייל מתבקש למסור דגימה בנוכחות הבודק, בדרך כלל בשירותים. הבודק מוודא שהדגימה אכן שייכת לחייל הנבדק על ידי בקשת פרטים אישיים. על החייל להודיע מראש על סירובו לבדיקה. אין להמתין לרגע מסירת הדגימה עצמו. אם המפקד מתעקש לבצע את הבדיקה למרות הסירוב, יש לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית ולציין במפורש שהבדיקה נעשית שלא בהסכמה. סירוב לבדיקה אינו מהווה עבירת משמעת, ועל המפקד מוטל נטל ההוכחה להצדיק את הפגיעה בפרטיות. אם המפקד כופה את הבדיקה שלא כדין, הראיה שהתקבלה עלולה להיפסל בבית המשפט. לכן, חשוב מאוד להבהיר את התנגדות לבדיקה באופן ברור ותקיף כדי למנוע פגיעה שרירותית בפרטיות. עם זאת, אם יש הצדקה ביטחונית, ייתכן שהמפקד יוכל לחייב את הבדיקה על אף הסירוב.

 

נטל ההוכחה על המפקד

סירוב חוקי לבדיקת סמים אינו מהווה עבירת משמעת, והחייל אינו חייב לנמק את הסירוב. נטל ההוכחה מוטל על המפקד – עליו להראות שהבדיקה הכרחית מטעמים ביטחוניים או מבצעיים. ללא נימוק ביטחוני מוצק, המפקד אינו יכול לכפות את הבדיקה או להטיל עונשים על סירוב. אם המפקד כופה בדיקה ללא הצדקה, זוהי פגיעה בלתי חוקית בזכויות המשרת. גם אם תוצאת הבדיקה חיובית, הראיה עלולה להיפסל בבית המשפט אם הושגה שלא כדין תוך כפייה וללא הסכמה. לכן המפקד צריך לשקול היטב את הצעדים ולגבות הוכחות מוצקות לפני שהוא דורש בדיקה בניגוד לרצון המשרת.

 

זכויות נוספות במהלך הבדיקה

בנוסף לזכות הסירוב, לחיילים יש מספר זכויות נוספות במהלך בדיקת הסמים:

  • קבלת הסבר על מטרת הבדיקה והליך ביצועה
  • בקשה לנוכחות מלווה במהלך מסירת הדגימה
  • ערעור על תוצאה חיובית ודרישה לבדיקת אימות

שימוש נבון בזכויות אלה יכול למנוע פגיעה שרירותית בפרטיות ולהבטיח הליך הוגן ומכבד.

בדיקת סמים

אהבתם את מה שקראתם ? ספרו לחברים
כתבות נוספות שעלולות לעניין אתכם
חוק לבדיקת סמים בצבא
עורך דין צבאי
מתי ניתן לסרב כחוק לבדיקת סמים בצבא

בדיקות סמים הן חלק בלתי נפרד משגרת החיים בצבא. מדי פעם נערכות בדיקות מדגמיות בקרב חיילים וחיילות על מנת לאתר שימוש בסמים אסורים. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לסרב לבדיקה