צבא

חיילים בשדה הקרב
צבא

מה תפקידו של עורך דין צבאי?

הצבא הוא אחד הגופים המדיניים אשר נהנים מהתמיכה הגורפת ביותר בקרב הציבור. מאחר ואחוזים גבוהים של אנשים ביצעו שירות צבאי, ישנו אמון חוצה מגזרים בצבא ההגנה לישראל. למרות האמון, ישנם